Bogena Birdspray

Classificatie
Naam: Bogena Birdspray
Type: anti-parasitair: Ter bestrijding van parasieten en insecten bij vogels
Indicatie: Bestrijding van parasieten zoals veerluis, bloedluis muggen en andere insecten bij kanaries, parkieten, tropische vogels en duiven.
Werkende stoffen: Pyrethrinen en piperonylbutoxide
Toedieningsvorm: Spray
Dosering: [Informatie nog aanvullen]

Omschrijving
Bogena Birdspray is een anti-parasitair middel voor kanaries, parkieten, tropsiche vogels en duiven. Het werkt o.a. tegen bloedluis, veerluis, muggen en andere insecten welke overlast kunnen veroorzaken bij vogels.

GEBRUIKSAANWIJZING [bron]
Tijdens het bespuiten van de kooi hoeven de vogels niet verwijdert te worden.
Jonge vogels , die nog in het nest liggen wel verwijderen.
Als de bodem van pvc is gemaakt moet hij verwijdert worden omdat het geen vocht opneemt.

Vederluis
Bespuit gedurende een kort ogenblik de vogel op een afstand van 50 cm.
Niet in de ogen spuiten.
Tijdens het spuiten eet en drinkbakjes verwijderen.

Bloedluis
Bloedluis kunt u bestrijden door alle naden en kieren krachtig in te spuiten met birdspray.
Voor de nacht de slaapplaats van de vogel nogmaals bespuiten.
Vooral de zitstokken niet vergeten.

Muggen en andere vliegende insecten
Vliegende insecten kunnen bestreden worden door in hoeken te spuiten waar ze zich graag ophouden.

Belangrijk
Vooral in de zomermaanden regelmatig zitstokken en zandladen bespuiten.
Hierdoor wordt een luizenplaag voorkomen.

Inloggen