Carprofen

Classificatie
Naam: Carprofen
Type: NSAID, pijnstiller/ontstekingsremmer
Indicatie: Symptomatische chronische of acute pijnbestrijding en remming van de acute ontstekingsreactie
Werkende stof: Carprofen
Toedieningsvorm: Vloeibare orale suspensie
Dosering: 2 x daags 0,5 ml p/kg lichaamsgewicht gedurende minimaal 7 dagen. Opletten met langdurig gebruik.

Omschrijving
Carprofen is een pijnstiller uit de groep NSAID’s. (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug). Ze stillen de pijn en remmen de ontsteking doordat ze eiwitten remmen die de vorming van prostaglandines, hoormoonachtige stoffen in het lichaam,  remmen. Deze prostaglandines stimuleren de waarneming van pijn, verhogen de lichaamstemperatuur (koorts) en zorgen dat bloedvaten open gaan staan (roodheid en uiteindelijk zwelling bij een ontsteking).

Prostaglandines zijn echter ook betrokken bij de opbouw van het maag- en darmslijmvlies. (Langdurig) gebruik kan dus maag- en darmproblemen veroorzaken, waaronder bloedingen en zweren.

Op de DAN wordt het middel gebruikt als pijnstiller/ontstekingsremmer voor vrijwel alle soorten dieren.


BIJSLUITER
CARPROFEN DROPS

Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren, kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling
Bevat per ml: 4 mg carprofen.

Beschrijving
Carprofen is een NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug) uit de groep van arylpropionzuurderivaten. De ontstekingsremmende en antiflogistische werking berust op een remming van het enzym cyclo-oxygenase.
Wanneer er beschadiging van weefsels optreedt, komt er arachidonzuur vrij dat door het enzym cyclo-oxygenase omgezet wordt in onder meer prostaglandine E. Dit is een mediator die een veelheid van ontstekingsreacties kan veroorzaken, waaronder activering van het complementsysteem. Behalve prostaglandinen worden uit arachidonzuur ook leukotriënen gevormd; deze stoffen spelen onder meer een rol bij chemotaxis en bij hyperreactiviteit van longweefsel. Door remming van cyclo-oxygenase zal de productie van prostaglandinen afnemen, hetgeen zich klinisch zal uiten in afname van pijn, daling van temperatuur en vermindering van lokale verschijnselen als roodheid en
zwelling.

Indicaties
Symptomatische pijnbestrijding en remming van de acute ontstekingsreactie bij zowel acute aandoeningen alsook acute opflikkeringen van chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Contra-indicaties
– toediening aan drachtige of lacterende dieren;
– acute of chronische aandoeningen van het maag- en/of darmslijmvlies;
– nierinsufficiëntie;
– afwijkende bloedstolling.

Bijwerkingen
De bijwerkingen die kunnen optreden zijn kenmerkend voor NSAIDs, zoals occult bloedverlies, gebrek aan eetlust, diarree, braken, apathie, jeuk, dorst en bloed in de urine.
Veelal zijn deze symptomen van voorbijgaande aard. Indien deze symptomen niet ophouden dient stopzetting van de behandeling overwogen te worden.

Wisselwerkingen met andere diergeneesmiddelen
– niet gelijktijdig toedienen met andere ontstekingsremmende middelen;
– niet combineren met antibiotica van de aminoglycoside groep;
– niet combineren met anticoagulantia en andere middelen met een risico voor ulceratie/bloedingen van het slijmvlies van het maagdarmkanaal.

Toedieningswijze en dosering
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
Uitsluitend voor orale toediening.
De dosering bedraagt 2 mg carprofen per kg lichaamsgewicht, 2 x daags
(= 0,5 ml per kg lichaamsgewicht, 2 x daags),
gedurende minimaal 7 dagen.
Bij langdurige behandeling kan getracht worden de dosering te verminderen of zelfs te halveren.

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het
bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml of 30 ml.

Status 01.2002.
Versie 02
* Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)

Inloggen