Cavasan

Classificatie
Naam: Cavasan
Type: Breed-spectrum Antibioticum
Indicatie: Ooginfecties
Werkende stof: Chlooramfenicol en vitamine A.
Toedieningsvorm: Oogzalf
Dosering: 4 x daags een kleine hoeveelheid aanbrengen in de conjunctivaalzak, net zolang tot volledige genezing is bereikt

Omschrijving
Cavasan is een oogzalf met een breed-spectrum antibioticum en vitamine A. De werkende stof is chlooramfenicol; dit is een antibiotica met bacteriostatische werking (dood de bacterie niet, maar belet dat deze zich vermenigvuldigen). De zalf bevat verder vitamine A; deze vitamine zorgt voor de huid en ogen. Door vitamine A kunnen de ogen zich aanpassen aan het schemer. Vitamine A zorgt ook voor een goede werking van het afweer- en immuunsysteem.

Let bij het toedienen van dit medicijn op de hygiëne; voorkom kruisbesmetting met het aanraken van de canule met je handen of het dier.
Smeer de zalf niet eerst op je handschoen en daarna op het oog van het dier; druk in plaats daarvan een beetje zalf uit de tube en ‘leg’ dit op het oog, zonder dat de canule in aanraking komt met het dier.
Draag wel altijd handschoenen, ook om eventuele huidreacties op het middel te voorkomen.

BIJSLUITER
CAVASAN® OOGZALF
DIERGENEESMIDDEL UDA

Samenstelling
Bevat per gram zalf: 20 mg chlooramfenicol en 15.000 I.E. vitamine A.

Beschrijving
CAVASAN oogzalf is een homogene zalf en bevat als werkzame bestanddelen chlooramfenicol en vitamine A.
Chlooramfenicol is een antibioticum met een bacteriostatische werking tegen vele grampositieve en gramnegatieve bacteriën, mycoplasmen, ricketsiën en chlamydiën. Chlooramfenicol is echter niet werkzaam tegen Pseudomonas aeruginosa. Door een goede verdeling en een groot penetratievermogen leent chlooramfenicol zich uitstekend voor de behandeling van oppervlakkige en inwendige infecties van de oogbol.
Vitamine A zorgt voor instandhouding en regeneratie van het cornea-epitheel. CAVASAN oogzalf is gemakkelijk en veilig toe te passen en kan bij kamertemperatuur uit de tube op de oogbol worden “gedruppeld”.

Indicaties
Infecties van het oog veroorzaakt door voor chlooramfenicol gevoelige micro-organismen zoals voorkomend bij purulente conjunctivitis en ulcera van de cornea.

Contra-indicaties
Pseudomonas infectie.

Toedieningswijze en dosering
Uitsluitend bestemd voor uitwendige toepassing op het oog bij honden en katten.
Minimaal vier maal per dag een kleine hoeveelheid van de zalf aanbrengen in de conjunctivaalzak, tot volledige genezing is bereikt.

In acht te nemen veiligheidsmaatregelen
In verband met mogelijke onherstelbare effecten op het hematopoëtisch systeem en mogelijke sensibilisatie en contactdermatitis dient bij de toepassing direct huidcontact vermeden te worden.
Draag daartoe handschoenen.

Bewaring
Niet bewaren boven 25°C en niet invriezen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Aangebroken tube direct gebruiken.

Verpakking
Tube (met canule) met 5 gram en 7,5 gram.

REG NL 04006

Registratiehouder:

AST Beheer B.V., Oudewater

Status
04.1999

Inloggen