Cisaral Drops

BIJSLUITER
CISARAL® DROPS
Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren, kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling
Bevat per ml: 1 mg cisapride.

Beschrijving
Cisapride heeft een gastrokinetisch effect.
Cisapride heeft geen antidopaminerge eigenschappen en kan dus geen extrapiramidale en hyperprolactinemie uitlokken.
Cisapride verhoogt de druk in de onderste slokdarmsfincter, het stimuleert de maagcontractiliteit, bevordert de antroduodenale coördinatie en versnelt de maaglediging evenals lediging van de dunne en dikke darm. Deze effecten berusten in hoofdzaak op een bevordering van de afgifte van
acetylcholine uit de cholinerge neuronen in de plexus myentericus. Dit effect is beperkt tot de cholinerge innervatie van de gladde spierlaag van het maagdarmkanaal, daar maagzuursecretie en intestinale secretie niet beïnvloed worden.

Indicaties
Bevorderen van de maaglediging.

Contra-indicaties
Darmobstructies of darmperforaties

Bijwerkingen
Abdominale krampen en diarree.

Waarschuwingen
De absorptie van sommige farmaca kan worden versneld door het versnellend effect van cisapride op de maaglediging.
Toedieningswijze en dosering
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
Uitsluitend voor orale toediening.
De dosering bedraagt 0,25 tot 0,5 mg per kg lichaamsgewicht 2 tot 4 maal daags (=0,25 tot 0,5 ml per kg lichaamsgewicht 2 tot 4 maal daags).
Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.
Verpakking
Flacon met 30 ml.
Status 02.2005
Versie 01
*Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzondering
Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986,Stb 228)
Fabrikant: Produlab Pharma, Raamsdonksveer.

Inloggen