EGEL | Intakekaart | Versie 2016

Voor de intake van egels is een naslagwerk gemaakt. Met dit naslagwerk hebben we een aantal aandachtspunten kunnen filteren die van belang zijn bij het eerste onderzoek van een egel.

De intake-kaart is fysiek in de opvang aanwezig, de behandelkaart staat op de achterzijde.

dan_dv_intakekaartegel

Inloggen