Ekster

De ekster is duidelijk te herkennen aan zijn zwart-witte bevedering in duidelijke vlakken. Bij kraaien of kauwen met witte veren is dit niet zo duidelijk gescheiden.
Hoe je de jongen grootbrengt vind je hier.

Zaken die van belang zijn voor het ambulancepersoneel:
* Gewonde dieren nemen we sowieso mee.
* Jonge dieren als er geen ouderdieren meer in de buurt zijn. (Probeer het jong te laten roepen of houdt het zichtbaar voor eventueel aanwezige volwassen dieren. Deze gaan vanzelf roepen of vallen aan. (Pas op.)
Erg jonge dieren proberen terug in het nest te plaatsen. lukt dit niet, dan meenemen.
Warmte is, zeker voor kale/half kale jongen erg belangrijk. Gebruik in dat geval een warmtepad.
Het is normaal dat jongen al voordat ze kunnen vliegen het nest verlaten. Deze volledig bevederde jongen leren binnen enkele dagen vliegen.
Bij gevaar van katten e.d. proberen het dier toch in zijn omgeving te laten. Wij kunnen lang niet zo goed voor het jong zorgen als de ouders en bij ons leren ze niks, geen eten zoeken, niet wat ze kunnen eten en ook niet welke gevaren er zijn.
Vraag de melder zijn/haar katten binnen te houden of zet het dier op een minder makkelijk te bereiken plaats op een dak van een schuur of tussen de struiken. Dat mag best een aantal meters verderop zijn. De ouders vinden ze wel.
Meld het als een dier (waarschijnlijk) door een kat gepakt is of als het tegen een raam gevlogen of door een auto geraakt is. Dit is belangrijk voor de dierverzorgers.

Only for use in Big Schools Bird watch press release. Magpie Pica pica, perched on dead tree stump, The Wirral, UK, December

Ekster vliegend

Inloggen