Fenbendrops

BIJSLUITER
FENBENDROPS®
Diergeneesmiddel bestemd voor toepassing bij kooi- en volièrevogels, post- en sierduiven en niet bedrijfsmatig gehouden kleine knaagdieren*.

Samenstelling
Bevat per ml: 20 mg fenbendazol.

Beschrijving
Fenbendazol is een anthelminticum en behoort tot de groep van breedspectrum benzimidazolen. Benzimidazolen hebben een biocide effect. Resistentie onder praktijkomstandigheden
wordt regelmatig waargenomen.

Indicaties
Fenbendazol en werkzame metabolieten zijn werkzaam tegen longwormen en larvale stadia van darmnematoden in de weefsels. Gevoelig
zijn onder meer Taenia spp., Osierus osieri, Aelustrongylus abstrusus, Angiostrongylus vasorum, Capillaria aerophilia, Ollulanus tricuspis,
Physaloptera rara en Paragonimus kellicotti. Fenbendazol is tevens werkzaam tegen Syngamus trachea (luchtpijpworm) en tegen
Giardia spp. Bij knaagdieren wordt fenbendazol gebruikt
voor de behandeling van Encephalitozoon cuniculi.

Contra-indicaties
Fenbendazol kan stoornissen in de veergroei veroorzaken. Daarom liever niet toepassen kort voor of tijdens de rui.

Bijwerkingen
Herhaalde toediening van hoge(re) doses kan aanleiding geven tot lever- en maagklachten en beenmergdepressie.

Gebruik tijdens dracht en lactatie 
In tegenstelling tot andere benzamidazolen is fenbendazol veilig voor gebruik bij drachtige dieren.

Waarschuwingen
Geen.

Toedieningswijze en dosering
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
Uitsluitend voor orale toediening.

Dosering:
Kooi- en volièrevogels:
20 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen of 40-60 mg per kg lichaamsgewicht éénmalig, te herhalen na 14 dagen.
Bij Syngamus trachea heeft de dosering van 20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 5 dagen de voorkeur.
Knaagdieren:
20 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht per dag gedurende 5 dagen of 40-60 mg per kg lichaamsgewicht éénmalig, te herhalen na 14 dagen.
Bij een besmetting met Encephalitozoon cuniculi is de behandeling 20 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 28 dagen.
Bij een besmetting met Giardia spp. is de behandeling 40-60 mg per kg lichaamsgewicht gedurende 3 dagen.

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 90 ml met doseerspuit.

Distributeur
AST Farma BV, Oudewater.

Fabrikant
Produlab Pharma BV, Raamsdonksveer

Status 10.2010
Versie 01

*Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit
Uitzondering Registratieregime
Diergeneesmiddelen 1986,
Stb 228.

Inloggen