Sulfatrim Drops

Classificatie
Naam: Sulfatrim
Type: Breed-spectrum Antibioticum
Indicatie: Bacteriële diarree, darminfecties, gewrichtsinfecties en urineweginfecties. Niet gebruiken bij abcessen!
Werkende stoffen: Trimethoprim en sulfamethoxazol
Toedieningsvorm: Vloeibare orale suspensie
Dosering: 2 x daags 0,5 ml p/kg lichaamsgewicht, 7-10 dagen

Omschrijving
Sulfatrim is een breed-spectrum antibioticum. De werkende stoffen zijn Trimethoprim en sulfamethoxazol welke in combinatie voor een sterkere antibacteriële werking zorgen. De twee stoffen hebben in combinatie een bacteriostatische werking (dood de bacteriën niet, maar belet dat deze zich vermenigvuldigen.)

Sulfatrim is geschikt voor gebruik bij darminfecties en bacteriële diarree, gewrichtsinfecties en urineweginfecties. Het is echter ongeschikt bij abcessen! De sulfatrim dringt niet goed door in abcessen en wordt afgebroken door de pus, waardoor het geen werking heeft. In plaats van Sulfatrim kan men hiervoor Novadox gebruiken.

Sulfatrim kan ook ingezet worden bij luchtweginfecties, maar Novadox blijkt hiertegen effectiever en heeft minder bijwerkingen.

SULFATRIM® DROPS
Diergeneesmiddel bestemd voor terrariumdieren*.

Samenstelling
Bevat per ml: 16 mg trimethoprim en 80 mg sulfamethoxazol.

Beschrijving

SULFATRIM DROPS bevatten als werkzame bestanddelen trimethoprim en sulfamethoxazol. De combinatie van beide bestanddelen heeft in vitro een potentierende en in vivo een additionele en soms ook potentierende antibacteriële werking, omdat beide componenten in de purinesynthese ingrijpen. Door verschillen in de purinesynthese van de bacterie en de dierlijke cel is de werking van beide componenten selectief en wordt in therapeutische doseringen alleen het bacteriële purinemetabolisme
beïnvloed.
Het antibacteriële spectrum van de combinatie trimethoprim met sulfamethoxazol in vitro omvat vele Grampositieve en Gramnegatieve bacteriën. De ontwikkeling van bacteriële resistentie tegen de combinatie van trimethoprim met sulfadiazine kan noodzaken tot het bepalen van de gevoeligheid van de oorzakelijke pathogenen.

Indicaties
Infecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor de combinatie van trimethoprim-sulfamethoxazol.

Bijwerkingen
Anemie, leucopenie en thrombocytopenie.

Toedieningswijze en dosering
SCHUDDEN VOOR GEBRUIK!
Uitsluitend voor orale toediening.
De dosering bedraagt 24 tot 48 mg van de combinatie trimethoprim en sulfamethoxazol per kg lichaamsgewicht, tweemaal daags
(= 0,25 – 0,5 ml tweemaal daags).

Bewaring
In de oorspronkelijke verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren.
Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Verpakking
Flacon met 10 ml of 30 ml.

Status 01.2002.
Versie 02
* Dit diergeneesmiddel valt onder het Besluit Uitzonderingen Registratieregime Diergeneesmiddelen 1986, Stb 228)

Inloggen