Wat adviseren we mensen die bellen voor overleden vogels?

In onderstaand schema worden de adviezen weergegeven. In de gemeente Nijmegen worden de overleden vogels door ons opgehaald. Melders uit omliggende gemeenten mogen doorverwezen worden naar hun eigen gemeente. Mocht er ’s avonds of in het weekend een melding komen uit omliggende gemeentes dan kunnen we de overleden vogel(s) ophalen indien we toevallig in de buurt moeten zijn.

dan_dv_c_vogelgriep_extern

Inloggen